Νέα συνεργασία με την Eurobank

Η Manifest έχει τη χαρά να αναλαμβάνει τη διαχείριση εγκαταστάσεων της Eurobank, μία από τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας. Το όραμα της, να είναι η πιο ανθρωποκεντρική τράπεζα στην Ελλάδα, χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης. Να παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακές επιλογές αιχμής, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους της και την κοινωνία.