Νέα συνεργασία με την Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανάμεσα στις 20 πιο ισχυρές εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, στοχεύει στην αύξηση των εσόδων και την συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της, με στόχο τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της. Οδηγός για την επίτευξη των στόχων της, δεν είναι παρά οι μοναδικές αξίες που διέπουν την Εταιρεία, όπως διαφάνεια, καινοτομία, επαγγελματισμός, υπεροχή.

Η Grivalia, γνωρίζοντας τα οφέλη του να έχει έναν πάροχο για όλες τις κτιριακές ανάγκες και αφού ολοκλήρωσε τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, ανέθεσε στη Manifest, μέσα από την υπηρεσία Total Facility Management, την καθολική διαχείριση νεοαποκτηθέντος κτιρίου του χαρτοφυλακίου της των εγκαταστάσεών της επί της Αγίου Κων/νου 50 στο Μαρούσι.Aναλυτικά, πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, απεντομώσεων, πρασίνου, φύλαξης, τεχνικής συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου και έκδοσης κατανομής κοινοχρήστων δαπανών ανά χρήστη.