Νέα συνεργασία με την INTRASOFT International

Η INTRASOFT International είναι ένας κορυφαίος Ευρωπαϊκός Όμιλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πληροφορικής με ισχυρή διεθνή παρουσία και εξειδίκευση, προσφέροντας καινοτόμες και προστιθέμενης αξίας λύσεις υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών και εθνικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 2.000 εξειδικευμένους επαγγελματίες, που εκπροσωπούν πάνω από 20 διαφορετικές εθνικότητες και κατέχουν περισσότερες από 18 γλώσσες. Η Manifest αναλαμβάνει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του ελληνικού τμήματος της εταιρείας.