Νέα συνεργασία με την Q BROKERS

H Q Brokers  ( Q Μεσίτες Ασφαλειών και Αντασφαλειών Ελλάδος ΑΕ ) ιδρύθηκε το 2015 με κύρια δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Δραστηριοποιείται ως Ειδική αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της εταιρείας «QIC EUROPE LIMITED», η οποία είναι θυγατρική της QATAR Insurance Company.

Η Q Brokers, από το 2017 έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ασφάλιση των Πλοίων (συμπεριλαμβανομένων Σκαφών αναψυχής). Στοχεύοντας συνεχώς στην Ανάπτυξη, την Πρόοδο και την Βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς τους συνεργάτες της, προετοιμάζει την είσοδο της στην ασφάλιση των κλάδων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης.

Η Manifest την καλωσορίζει καθώς αναλαμβάνει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων της εταιρείας.