Νέα Συνεργασία με την QRES

Καλωσορίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την  QRES, όπου παρέχουμε την πλήρη διαχείριση των ακινήτων που αναλαμβάνει η εταιρεία πανελλαδικά, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αιτούμενων υπηρεσιών τους (αρχικές επιθεωρήσεις, τεχνική συντήρηση κλπ.).

Η QRES είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων ακινήτων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο, που προέρχονται από μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις τραπεζών, ακίνητα ιδιοκτησίας Real Estate funds και χαρτοφυλάκια εγχώριων και διεθνών επενδυτών.

Ευχαριστούμε την QRES για την εμπιστοσύνη!