Νέα Συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς

Καλωσορίζουμε τη συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες καθαρισμού σε περισσότερα από 200 σημεία του δικτύου καταστημάτων και κεντρικών κτιρίων πανελλαδικά.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και αποτελεί μία εκ των μεγαλύτερων τραπεζών της Ελλάδας. Παρέχει πλήρες φάσμα τραπεζικών εργασιών, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και προς ιδιώτες, στην ηλεκτρονική τραπεζική, καθώς και στην κεφαλαιαγορά.

Ευχαριστούμε την Τράπεζα Πειραιώς για την εμπιστοσύνη!