Νέα Συνεργασία με την VIATRIS HELLAS

Καλωσορίζουμε την έναρξη της συνεργασίας μας με την εταιρεία VIATRIS HELLAS, όπου παρέχουμε Integrated Facility Services, αναλαμβάνοντας τις  υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης και τις υπηρεσίες Soft στις γραφειακές εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεωφόρο Μεσογείων 253-255, στο Νέο Ψυχικό Αττικής.

Η Viatris Ελλάδας έχει ως αποστολή όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ζουν πιο υγιείς σε κάθε στάδιο και επιδιώκει να παρέχει φάρμακα στους ασθενείς όταν και όπου τα χρειάζονται.

Ευχαριστούμε την  VIATRIS HELLAS για την εμπιστοσύνη!