Νέα συνεργασία με το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC) ιδρύθηκε το 1945 με κύριο σκοπό την προώθηση του διμερούς Ελληνοβρετανικού εμπορίου και την παροχή επιχειρησιακών και επενδυτικών υπηρεσιών για τα μέλη του.

Η Manifest έχει την τιμή να αναλαμβάνει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Επιμελητήριου το οποίο αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.