Νέα συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε., Ελευθέριος Βενιζέλος

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996. Πρόκειται για μία πρωτοπόρο συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς είναι το πρώτο αεροδρόμιο σημαντικού μεγέθους σε διεθνή κλίμακα, που κατασκευάστηκε με τη συμμετοχή ιδιωτών από μηδενική βάση. Με εταιρικό στόχο τη δημιουργία υψηλής αξίας για το σύνολο των συμμετόχων του, προσφέροντας υπηρεσίες με άριστη σχέση τιμής – ποιότητας, ο ΔΑΑ ακολουθεί συγκεκριμένη αναπτυξιακή στρατηγική τόσο στο τμήμα των αεροναυτιλιακών όσο και των μη αεροναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Προσφέροντας ένα από τα πιο καινοτόμα και ολοκληρωμένα προγράμματα κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες διεθνώς, ο ΔΑΑ διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη της εγχώριας και της διεθνούς κίνησης, σε στενή συνεργασία με το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών (διεθνείς ή εταιρείες βάσης, παραδοσιακές ή χαμηλού κόστους).
Ο ΔΑΑ, αφού ολοκλήρωσε τη διενέργεια αξιολογικού διαγωνισμού, ανέθεσε στη Manifest τις υπηρεσίες καθαρισμού και pest control για τις βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις και τους εξωτερικούς χώρους αυτών.