Νέα συνεργασία με τoν όμιλο Ιntracom

Η Intracom Holdings είναι ο κύριος μέτοχος ενός ομίλου κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων. Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ίδρυσή της το 1977, η Intracom εξελίχθηκε σε κορυφαία εταιρεία παροχής Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Αμυντικών Ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, με πλήθος θυγατρικών σε 16 χώρες.
Μετά από τη διεξαγωγή διαγωνισμού, η Ιntracom ανέθεσε στη Manifest τις υπηρεσίες καθαρισμού των Intracom Holdings, Intracom Defense, Intrakat, Intrasoft, κεντρικών εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο.