Οι Tάσεις της Tεχνολογίας για το Facility Management το 2024

Σύμφωνα με τον James Massey, Διευθύνοντα Σύμβουλο Διαχείρισης Εγκαταστάσεων στην MRI Software, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι γνώσεις που βασίζονται σε δεδομένα και η ψηφιοποίηση της καθημερινής δραστηριότητας θα βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την εργασία για τις ομάδες Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FM).

Καθώς προσβλέπουμε στις τάσεις της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FM) που θα κυριαρχήσουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι σαφές ότι η υιοθέτηση σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων που ξεκίνησε το 2023 θα αυξηθεί σημαντικά το 2024.

Στη βάση αυτών των τάσεων είναι η πιο διαδεδομένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η καλύτερη διαχείριση ενέργειας και η προβλεπτική συντήρηση ως ευρύτεροι οδηγοί της ψηφιοποίησης των FM και της ευρύτερης ενοποίησης και εφαρμογής δεδομένων.

Συνολικά, η ψηφιοποίηση του FM δημιουργεί νέες επιχειρηματικές αποδόσεις σε μια δύσκολη οικονομία – από πιο αποτελεσματικούς κύκλους συντήρησης, έως πιο περιβαλλοντικά βιώσιμες λειτουργίες κτιρίων, έως έναν υγιέστερο ρυθμό εργασίας για το προσωπικό. Οι προβλεπτικές, έξυπνες πρακτικές FM θα αξιοποιήσουν τεχνολογίες που βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, εξασφαλίζοντας την καλύτερη, πιο προληπτική διαχείριση των δραστηριοτήτων και των ομάδων FM.

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες για να βρεθούν τα σωστά δεδομένα

Η συνεχιζόμενη συγκέντρωση δεδομένων FM σε όλα τα επίπεδα θα επιταχυνθεί το 2024, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να αντλήσουν αξία από τις πληροφορίες που συλλέγουν από αναλύσεις κίνησης, αισθητήρες IoT, παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας και νερού και άλλες πηγές. Θα δούμε περισσότερη ενοποίηση δεδομένων σε όλους τους τομείς – και το σημαντικό είναι πώς θα τα χρησιμοποιήσουν οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων, για να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα, οι  διαχειριστές εγκαταστάσεων θα μπορούν να αξιοποιούν όλο και πιο εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία, τους κατοίκους και τους εργολάβους. Σε γενικές γραμμές, η όλη διαδικασία διαχείρισης και συντήρησης ενός κτιρίου θα καταστεί πιο διαφανής, αποτελεσματική και ψηφιοποιημένη – δίνοντας αφορμή για μια πιο τεχνολογικά ενισχυμένη προσέγγιση σε εργασίες όπως η προβλεπτική συντήρηση.

Θέτοντας τα θεμέλια για αποτελεσματική εφαρμογή του AI

Είδαμε ότι το 2023 ήταν η χρονιά που το πρώτο κύμα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο έγινε ευρέως διαδεδομένη πραγματικότητα. Ειδικά στους τομείς ακινήτων, έχουμε δει περισσότερες εταιρείες να εισάγουν εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιήσουν το προηγουμένως δυσκίνητο έργο της άντλησης μισθώσεων.

Τα καλής ποιότητας δεδομένα είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο FM, στη διαχείριση ακινήτων (PM) ή σε οποιοδήποτε σχετικό τομέα. Οι εργασίες της τεχνητής νοημοσύνης για τον υπολογισμό και την ανάλυση των δεδομένων και τα στοιχεία που προκύπτουν εξαρτώνται από τις πληροφορίες που εισέρχονται. Το 2024, οι ομάδες FM και διαχείρισης ακινήτων θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες για να μεταφέρουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούν σε καθαρή και συναφή βάση δεδομένων, καθώς επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να ενημερώνουν τις εργασίες τους.

Καθώς προχωρά το 2024, η ανάπτυξη μιας καλά μελετημένης στρατηγικής AI θα είναι κρίσιμη για τους διαχειριστές FM. Θα δούμε την πιο διαδεδομένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η διαχείριση ενέργειας για την ενίσχυση της απόδοσης, η διαχείριση των επισκέψεων για τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και της εξυπηρέτησης κάθε ιδιοκτησίας και τα έξυπνα chatbots για τη βελτίωση των αλληλεπιδράσεων με οικιακούς και εμπορικούς ενοικιαστές. Τα chatbots δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά μπορούν και θα γίνουν πολύ καλύτερα με την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μπορούν να εισέλθουν πιο γρήγορα και με ακρίβεια και να απαντήσουν σε ένα πρόβλημα ή ερώτημα των ενοίκων κάποιου κτιρίου και να τους βοηθήσουν να το αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά.

Σχεδιάζοντας ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η προσπάθεια για σημαντική βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στις εταιρείες είναι μια τάση που θα επιταχυνθεί το 2024, καθώς συνεχίζει να αναδύεται ως προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε έναν αυξανόμενο αριθμό οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο προκαλεί ανησυχία η διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας. Σχεδόν δύο στους τρεις βρετανικές επιχειρήσεις (64%) λένε ότι η ενέργεια είναι τώρα ο κορυφαίος επιχειρηματικός τους κίνδυνος, με το 91% να λέει ότι το διοικητικό τους συμβούλιο ανησυχεί για το πώς αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με το npower Business Energy Tracker 2023. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ομάδες FM πρέπει να συνεργάζονται στενά με τους διαχειριστές ακινήτων και άλλους εντός των οργανισμώ,ν για να θέτουν στόχους και να διασφαλίζουν ότι θα επιτευχθούν.

Με την ευρύτερη επιχειρηματική τάση προς τη βιωσιμότητα να κερδίζει έδαφος, οι οργανισμοί αρχίζουν τώρα να χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης ενέργειας με δυνατότητες AI για να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν και να αναλύσουν την κατανάλωση ενέργειάς τους. Καθώς περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν λύσεις διαχείρισης ενέργειας με τη χρήση AI, το 2024, θα αποκτήσουν μια σαφή εικόνα του τι χρησιμοποιούν και πώς.

Για να γίνει η απαραίτητη ανάλυση και για την κατανόηση του τεράστιου όγκου σύνθετων πληροφοριών που υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα είναι ζωτικής σημασίας η χρήση αναλυτικών στοιχείων, που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η τεχνολογική προσέγγιση επιτρέπει στους οργανισμούς να εξάγουν πληροφορίες βασισμένες σε δεδομένα, ώστε να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν κοινές και συχνά απαρατήρητες αιτίες σπατάλης ενέργειας στις εγκαταστάσεις των ακινήτων τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο έξυπνες αποφάσεις – ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση έως και 30%.

Αντιμετωπίζοντας το στρες και την υπερεργασία

Μια αξιοσημείωτη τάση που εμφανίστηκε το 2023 και θα χρειαστεί προσοχή το 2024, είναι το στρες και η υπερεργασία στον τομέα του FM. Μια έρευνα σε 750 Ευρωπαίους επαγγελματίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, που κυκλοφόρησε από το MRI Software τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αποκάλυψε ότι το 39% αναγνώρισε την ψυχική υγεία ως τη μεγαλύτερη πρόκληση. Η έκθεση Voice of the Facility Manager αποκάλυψε επίσης, ότι ο φόρτος εργασίας και οι αυξημένες απαιτήσεις έχουν επίσης προκύψει ως σημαντικές ανησυχίες, με την έρευνα να δείχνει ότι το 70% εργάζεται πέρα από τον προβλεπόμενο χρόνο εργασίας.

Τα καλά νέα είναι ότι η τεχνολογία προσφέρει σημαντική υποστήριξη, δίνοντάς τους τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζονται για τη αξιοποίηση δεδομένων, τη βελτίωση του προγραμματισμού, την ενημέρωση εργασιών, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την πρόβλεψη των hotspot συντήρησης. Προβλεπτικές διαδικασίες συντήρησης μέσω ψηφιακών εργαλείων, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται το 2024 οδηγώντας στη μείωση άσκοπων ταξιδιών και περιττών επιτόπιων ελέγχων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, συνδέοντας τις ενέργειες με πραγματικές ανάγκες και όχι με ιστορικά χρονοδιαγράμματα. Ομοίως, θα δούμε μηχανικούς και λοιπό επιτόπιο προσωπικό να αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες μέσω κινητών εργαλείων, δίνοντάς τoυς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα πλήθος στοιχείων, που καθιστούν τις εργασίες τους πιο γρήγορες, ασφαλείς και ευκολότερες στην ολοκλήρωση.

Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό στον τομέα των FM με ρυθμό μεγαλύτερο από ποτέ το 2024. Το αποτέλεσμα για τον κλάδο του FM είναι ότι ενώ πολλοί βρίσκονται σε περίοδο προσαρμογής, το μακροπρόθεσμο όφελος θα αντισταθμίσει κάθε βραχυπρόθεσμο “πόνο”, βελτιώνοντας συνολικά πολλά πράγματα για τους ανθρώπους που διαχειρίζονται και εκτελούν το έργο.

Πηγή: The FM Trends shaping 2024, James Massey, fmindustry.com (January 5, 2024)