Πώς μπορούν τα νοσοκομεία να επωφεληθούν από την καινοτόμο διαχείριση εγκαταστάσεων

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης σήμερα αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό, αυξημένες πιέσεις κόστους, αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και χρόνιων ασθενών και εξελισσόμενες ποιοτικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οδηγεί σε μια τάση από την υγειονομική περίθαλψη που βασίζεται στον όγκο, να περνάει στην αξία, με νέα μοντέλα παροχής “δικτύου” και ομαλότερες μεταβάσεις μεταξύ των συνιστωσών φροντίδας, όπως τα νοσοκομεία, η εξωτερική και η οικιακή φροντίδα.

Οι ασθενείς αισθάνονται ότι δικαιούνται την καλύτερη φροντίδα και ζητούν συμβουλές από τον παθολόγο τους ή ακόμα ψάχνουν και στο διαδίκτυο για αναφορές ασθενών και μετρήσεις ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαπίστευση JCI ή NIAZ κερδίζει σημασία ως σήμα ποιότητας.

Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον και υπό πίεση, η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Απαιτεί αυξημένη ορατότητα σε παραμέτρους ποιότητας και κόστους, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και η διαδικασία καινοτομίας.

Η βελτίωση της εξίσωσης ποιότητας / κόστους δεν είναι εύκολη υπόθεση: τα νοσοκομεία είναι μεγάλοι καταναλωτές υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και έχουν μερικές από τις υψηλότερες υποδομές σταθερού κόστους – πολλοί έχουν επίσης ενσωματωμένη ανεπάρκεια.

Τι μπορούν να κάνουν οι διαχειριστές εγκαταστάσεων

Ο ρόλος των διαχειριστών εγκαταστάσεων στην υποστήριξη των μεταβάσεων είναι καθοριστικής σημασίας. Η καινοτόμος διαχείριση εγκαταστάσεων μπορεί να αποφέρει σημαντική αξία και υπάρχουν προκλήσεις σε πολλούς τομείς, όπως πόροι, υπηρεσίες, διάστημα, ενέργεια και διαχείριση ποιότητας. Οι Facility Managers που επικεντρώνονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να αυξήσουν τη συνεργασία και να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές με τους τεχνικούς διευθυντές, εξασφαλίζοντας ότι οι “μαλακές” και οι “σκληρές” διαστάσεις του Facility Management είναι καλά ενσωματωμένες.

Εδώ είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι διαχειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση του οργανισμού τους:

  • Εξασφαλίστε σύγχρονα κτίρια που λειτουργούν στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο
  • Παρακολουθήστε τα κρίσιμα στοιχεία και τον ιατρικό εξοπλισμό σε πραγματικό χρόνο
  • Μετακίνηση από αντιδραστική σε προληπτική συντήρηση, για τον περιορισμό των κινδύνων και τη βελτιστοποίηση του κόστους ζωής του εξοπλισμού
  • Μετακίνηση από σταθερά σχέδια και χρονοδιαγράμματα για την παράδοση των υπηρεσιών στη διαχείριση εγκαταστάσεων με βάση τη χρήση και τον προγνωστικό καθαρισμό
  • Υποστηρίξτε τη νοσοκομειακή διαπίστευση (π.χ. πληρώντας την απαίτηση για μόνιμη πρόσβαση στην τοποθεσία του περιουσιακού στοιχείου με συναφή κατάσταση και ιστορικό συντήρησης)
  • Σχεδιάστε μια ποιοτική εικόνα για να προσελκύσετε ασθενείς και ιατρικό προσωπικό (οι καλύτεροι γιατροί αναμένουν τις καλύτερες εγκαταστάσεις)
  • Βελτιώστε τη χρήση του χώρου, ταιριάξτε με τον απαιτούμενο χώρο και τις απαιτήσεις του, βελτιστοποιήστε τη χρήση των τμημάτων, διευκολύνετε τις κινήσεις
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωση των αποβλήτων
  • Βελτίωση της άνεσης των ασθενών και των επισκεπτών (π.χ. στάθμευση, πορεία, κλιματισμός)
  • Παρακολούθηση, εγγύηση και αναφορά ποιότητας

Διαδικασίες βέλτιστης πρακτικής και υποστήριξη λογισμικού

Προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να καταστούν αποτελεσματικότερες, οι υφιστάμενες διαδικασίες πρέπει να εξεταστούν σε όλη την εγκατάσταση. Η ανάγκη να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές και να αποδειχθεί αξία γίνεται αισθητή ακόμα πιο έντονα στην περίπτωση συγχωνεύσεων και κλιμάκωσης των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Ένα ενσωματωμένο λογισμικό Facility Management μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της τυποποίησης και να δημιουργήσει δεδομένα για να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της απόδοσης.

Στις οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης, η διαχείριση εγκαταστάσεων πρέπει να επικεντρώνεται στις καλύτερες διαδικασίες που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις κανονιστικών ρυθμίσεων και διαπίστευσης.

Τεχνολογία IoT και δεδομένα χρήσης

Νέες και προσιτές τεχνολογίες για έξυπνα κτίρια επιτρέπουν στη διαχείριση εγκαταστάσεων να ​​βελτιώνουν τις λειτουργίες τους με γνώμονα τις πραγματικές συνθήκες ώστε, πολλά έξυπνα σενάρια να μπορούν να εφαρμοστούν σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδείγματα.

Οι συνδεδεμένοι αισθητήρες βοηθούν στην βελτίωση της άνεσης του ασθενούς μέσω του ελέγχου της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας του αέρα (επίπεδα CO2). Μπορούν επίσης να βελτιώσουν την ασφάλεια των τροφίμων, παρακολουθώντας την ψυκτική αποθήκευση και την υγιεινή για την παρασκευή τροφίμων. Οι αισθητήρες θα στείλουν πρώιμες ειδοποιήσεις, επιτρέποντάς σας να ανιχνεύσετε και να διορθώσετε προβλήματα πριν τα πράγματα γίνουν δυνητικά επικίνδυνα. Εξασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα παραμένουν στις σωστές θερμοκρασίες, οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης μπορούν όχι μόνο να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφίμων και να μειώσουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης βακτηριακής ανάπτυξης, αλλά μπορούν επίσης να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων και να μειώσουν την ποσότητα των αποβλήτων.

Οι αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων και για την έγκαιρη επέμβαση, πριν αποτύχει ο εξοπλισμός. Η εσωτερική τοποθέτηση υποστηρίζει τους σταθμούς Facility Management για να διατηρούν τις καρτέλες σχετικά με την τοποθεσία του ενεργητικού και την κίνηση των ανθρώπων.

Οι έξυπνοι μετρητές μετρούν την κατανάλωση ενέργειας σε κοκκώδη στάθμη και μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις όταν εμφανίζονται ανωμαλίες. Με την πάροδο του χρόνου, τα δεδομένα παρέχουν πληροφορίες για τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας. Συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων υγείας.

Οι αισθητήρες επιτρέπουν επίσης την παρακολούθηση της αντίληψης μέσω μικροσκοπικών ψηφοφοριών: Οι Facility Managers μπορούν για παράδειγμα να εγκαταστήσουν κουτιά με χαμόγελο στις τουαλέτες, ώστε το προσωπικό και οι επισκέπτες να ενθαρρυνθούν να δώσουν άμεση ανατροφοδότηση για το πόσο ικανοποιημένοι είναι με την καθαριότητα και την υγιεινή της περιοχής.

Τα μεγάλα δεδομένα του αισθητήρα μπορούν να ενσωματωθούν περαιτέρω στα παραδοσιακά δεδομένα από το λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων και άλλες πηγές δεδομένων, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες για μείωση του κόστους και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Το μέλλον της διαχείρισης εγκαταστάσεων στην υγειονομική περίθαλψη.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις μετασχηματίζουν ολόκληρο τον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Η διαχείριση εγκαταστάσεων πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα και να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογικές ευκαιρίες για να γίνει πιο αποδοτική.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.