Πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο κλάδος του Facility Management για το 5G

Η ανάπτυξη συστημάτων κατανεμημένης κεραίας (DAS) μπορεί να βοηθήσει τους διαχειριστές των εγκαταστάσεων να αποκομίσουν τις ανταμοιβές της ταχύτητας του 5G.

Είναι σαφές ότι οι ιδιοκτήτες κτιρίων που επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί θα πρέπει να παρέχουν αυξήσεις στο εύρος ζώνης και μείωση του λανθάνοντος χρόνου για να καλύψουν τη ζήτηση από τους ενοικιαστές. Με άλλα λόγια, πρέπει να προετοιμαστούν για το 5G, τώρα.

Ένας τρόπος για να το κάνετε είναι να στραφείτε προς τα ενσωματωμένα κυψελωτά συστήματα κεραίας (DAS). Παρόλο που η DAS έχει αναπτυχθεί από την εισαγωγή του 3G, η υιοθέτησή του είναι περιορισμένη. Συνήθως, οι εν λόγω αναπτύξεις καθυστέρησαν την εισαγωγή νέων κινητών ασύρματων τεχνολογιών στο μακροκυψελοειδές δίκτυο (πύργοι κυψελών). Σύμφωνα με τον Philip Sorrells, αντιπρόεδρο στρατηγικού μάρκετινγκ στην CommScope, “Μόνο περίπου το 2% των κτιρίων επιχειρήσεων έχουν στην πραγματικότητα κινητικότητα στο κτίριο”.

Προηγουμένως, οι αερομεταφορείς θα χρηματοδοτούσαν την ανάπτυξη κυψελωτού DAS εντός του κτιρίου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι ιδιοκτήτες κτιρίων έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία της κάλυψης κυττάρων στα κτίριά τους, επομένως το ποσοστό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ενσωματωμένης κυψελωτής DAS είναι ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που δημιουργείται από νέες τεχνολογίες περιβλήματος κτιρίων. Αυτές οι τεχνολογίες αυξάνουν τη μηχανική απόδοση, αλλά μπλοκάρουν επίσης τα κυτταρικά σήματα από εξωτερικούς χώρους.

Για να είναι ανταγωνιστικά στο μέλλον, τα κτίρια θα απαιτούν σχέδια DAS που υποστηρίζουν τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας 3G, 4G και 5G. Η υποστήριξη της DAS για τη σηματοδότηση 3G και 4G θα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς υπάρχει καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τους συνδρομητές και η 4G είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση των συνδρομητών για τα επόμενα 20 χρόνια. Επομένως, το 5G θα πρέπει να αυξάνει και να συνυπάρχει με τις σημερινές κυψελοειδείς τεχνολογίες, αντί να τις αντικαθιστά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.