ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Επισκόπηση Έργου

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συνεργάζεται με τη Manifest από το 2019.

Εξυπηρετούμε το πλήρες φάσμα των Soft και Hard Services για τη συνολική διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων του Ομίλου Μυτιληναίος στην Αττική.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα Facility Management.
  • Υπηρεσίες Καθαρισμού.
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, οικοδομικά, Η/Ζ, Υποσταθμοί, UPS, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά συγκροτήματα, Close Control, αυτόματη κατάσβεση, λέβητες, καυστήρες, κλιματισμός, κ.ά.)

Οφέλη Πελάτη

  • Εναρμόνιση κοινών λύσεων και διαδικασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου Μυτιληναίος στην Αττική.
  • Ενοποίηση άνω των 15 προμηθευτών σε έξι εγκαταστάσεις, κάτω από την ομπρέλα της Manifest (Soft Services, Hard Services).
  • In-house ομάδα για τη διαχείριση του έργου με Facility Services Managers.
  • Εξατομίκευση του Moralius FM Cloud Software για λήψη αιτημάτων από τον τελικό χρήστη και λειτουργία help-desk.

Λοιπά Στοιχεία

Αριθμός απασχολούμενων έργου: > 50

Ετήσιο Budget > 1ΜΜ €