Πώς η Manifest Services φιλοδοξεί να αλλάξει το χάρτη του Facility Management

Σε μία εποχή όπου η οικονομική ύφεση αποθαρρύνει κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία, η Manifest, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του facility management, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη πως ακόμα και σε ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά ευνοϊκό, με συστηματική δουλειά και στοχοθεσία μπορεί να ευδοκιμήσει κάθε πραγματικά ξεχωριστή προσπάθεια.

Η Manifest, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος αναγκών για τη διαχείριση εγκαταστάσεων, υποδομών και υποστηρικτικού προσωπικού. Με ενεργό δράση από το 2003 και αποκλειστικό προσανατολισμό στη ολοκληρωμένη διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων, η εταιρεία έχει πλέον ηγετική θέση στον κλάδο και παρουσία σε δέκα χώρες.

Η φιλοσοφία της εταιρείας έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει τους διαφορετικούς κλάδους εργασιών της εταιρείας δύναται να παρέχει ποιοτικές, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Παράλληλα, σκοπός της εταιρείας είναι να φροντίζει τους ανθρώπους των εταιρειών που αναλαμβάνει για να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την οικονομία.

Στόχος είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, στηρίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των εταιρειών και συμβάλλοντας στη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση των εργαζομένων.

Η Manifest, είναι μια παραγωγική και αναπτυσσόμενη ομάδα επαγγελματιών, με περισσότερους από 500 εργαζόμενους που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 1000 κτιριακές εγκαταστάσεις, ενώ το δυναμικό της «παράγει» περισσότερες από 3.000 εργατοώρες την ημέρα για τους πελάτες της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών η εταιρεία εμφανίζει συνεχώς ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ τα τελευταία χρόνια κατάφερε να διπλασιάσει τα μεγέθη της. Έτσι, σχεδιάζει το μέλλον εστιάζοντας σε καινοτόμες δράσεις που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η προσπάθεια της Manifest αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς τα μεγέθη του κλάδου παγκοσμίως. Ο κλάδος του facility management, αποτελεί ανερχόμενη δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό πως ο κύκλος εργασιών του κλάδου αποτελεί το 5%-8% σε Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το 2008 άγγιζε τα 2 δισεκ. ευρώ και το 2014 αυξήθηκε στα 2,94 δισεκ. Ευρώ (Πηγή: European FM Insight 2009).

Η Manifest, φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, βελτιώνοντας συνεχώς την ίδια την εταιρεία και τις υπηρεσίες της. Ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πρακτικές και εστιάζοντας συνεχώς στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει καταφέρει αφενός να παρέχει ένα από τα καλύτερα τελικά προϊόντα και αφετέρου οι εργαζόμενοι να νιώθουν την εταιρεία τους ως μια μεγάλη οικογένεια.
Δεν είναι τυχαίο πως η ανοδική πορεία της Manifest καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας προκάλεσαν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Έτσι, η SouthBridge, ένα επενδυτικό fund που υποστηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη ώστε να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, προχώρησε στην επένδυση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ δίνοντας την ευκαιρία στη Manifest να επιταχύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης και να διευρύνει τη δραστηριότητά της.

[ Πηγή ]