Συνεργασία της Manifest Services με την Goldair Handling

Η Manifest Services και η Goldair Handling προχώρησαν σε συνεργασία σχετικά με την τροφοδοσία φρέσκων γευμάτων, καθώς και υπηρεσιών καθαρισμού στο νέο Lounge (εκτός Schengen περιοχής) της Goldair Handling στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Manifest Services για την υποστήριξη τουριστικών υποδομών. H Manifest Services αναμένεται να παρέχει περισσότερα από 250 γεύματα ημερησίως με 300 επιβάτες να υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται καθημερινά. Μέσα από τη συνεργασία αναμένεται να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για υπηρεσίες καθαρισμού και για την παροχή της καθημερινής τροφοδοσίας γευμάτων.

http://www.marketingweek.gr/default.asp?pid=9&la=1&arId=63669