Τα 4 πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης της διαχείρισης των εγκαταστάσεων

Όπως πολλές βιομηχανίες, το μέλλον της διαχείρισης των εγκαταστάσεων επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στην καλύτερη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα δύο πρόσφατων μελετών που εξετάζουν τον αντίκτυπο και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση και η μεγαλύτερη συνδετικότητα στον τομέα.

Η νέα έκθεση έρευνας της Frost & Sullivan προβλέπει ότι η παγκόσμια εξωτερική αγορά FM θα ανέλθει σε περίπου 1 τρις ​​δολάρια μέχρι το 2025. Μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης θα οφείλεται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χρήση, όπως το Big Data και το Ίντερνετ των Πραγμάτων (IoT). Αυτά θα επιτρέψουν στις εταιρείες FM να ​​διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν, τόσο άμεσα όσο και μέσω εταιρικών σχέσεων με παρόχους σε άλλους τομείς.

Παράλληλα, η τεχνολογία έχει ήδη κεντρικό ρόλο στο πώς λειτουργούν οι διευθυντές των εγκαταστάσεων σήμερα. Η ετήσια έρευνα της Υπηρεσίας Εργασιών (SWG) διαπίστωσε ότι το λογισμικό χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μιας ολόκληρης σειράς δραστηριοτήτων, από τη συντήρηση έως τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και πόρων.

Εξετάζοντας και τις δύο εκθέσεις, υπάρχουν τέσσερις λόγοι πίσω από αυτή την αυξημένη εξάρτηση από την τεχνολογία:

  1. Μεγαλύτερη αποδοτικότητα

Η τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος διεξαγωγής δραστηριοτήτων διαχείρισης εγκαταστάσεων. Είτε πρόκειται για την αυτοματοποίηση της παρακολούθησης για την εξάλειψη της ανάγκης του προσωπικού να ελέγχει με μη αυτόματο τρόπο τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας, είτε τη βελτίωση της παραγωγικότητας με την ψηφιοποίηση διαδικασιών που βασίζονται στο χαρτί, ο κλάδος διαχείρισης εγκαταστάσεων μπορεί να διασφαλίσει ότι είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό θα βοηθήσει τους υπεργολάβους παρόχους να παραδώσουν αυτό που έχουν υποσχεθεί στους πελάτες τους, επιτρέποντας συγχρόνως στους διαχειριστές να κάνουν περισσότερα με λιγότερα όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, το 72% των ερωτηθέντων στην έρευνα της SWG δήλωσαν ότι τώρα χρησιμοποιούν τη κινητή τεχνολογία για τη βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού και των εργολάβων, αυξημένος κατά 27% από το 2015.

  1. Διατήρηση υφιστάμενων πελατών

Η κακή ποιότητα εξυπηρέτησης είναι ένας από τους κύριους λόγους που οι πελάτες αφήνουν τους παρόχους υπηρεσιών FM – ήταν ο λόγος που έδωσαν σχεδόν τα τρία τέταρτα (71%) των ερωτηθέντων σε μια έρευνα της Deloitte. Η παροχή καλύτερης υπηρεσίας που πληροί τα συμφωνημένα πρότυπα είναι βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση και την αφοσίωση του πελάτη και η τεχνολογία βοηθά στην παροχή παρακολούθησης και ελέγχου σε ό,τι συμβαίνει επί τόπου. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι διαχειριστές ενημερώνονται γρήγορα για τυχόν προβλήματα και μπορούν να αναληφθούν ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων προτού κλιμακωθούν.

  1. Κερδίστε νέες συνεργασίες

Ο ανταγωνισμός στην αγορά διαχείρισης εγκαταστάσεων είναι έντονος και υπάρχει συνεχής καθοδική πίεση στις τιμές. Με την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους, η τεχνολογία μπορεί να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις είναι ανταγωνιστικές κατά τη λειτουργία, αλλά, το πιο σημαντικό, μπορούν να τους επιτρέψουν να καινοτομούν και να διαφοροποιηθούν από τους αντιπάλους τους. Η χρήση των αισθητήρων Internet of Things για την παρακολούθηση του εξοπλισμού και την προετοιμασία της προληπτικής συντήρησης είναι ένα καλό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να ξεχωρίζουν από το πλήθος, αυξάνοντας παράλληλα τα επίπεδα υπηρεσιών και την παραγωγικότητα.

  1. Επέκταση των προσφορών υπηρεσιών

Το εύρος των υπηρεσιών που καλύπτει ο τομέας διαχείρισης εγκαταστάσεων συνεχώς διευρύνεται, καλύπτοντας τα πάντα, από την τροφοδοσία και τον καθαρισμό έως την ασφάλεια. Η Frost & Sullivan υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις FM να γίνουν ακόμη πιο σημαντικές για τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση της βιωσιμότητας. Η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της ενεργοποίησης αυτής, φέρνοντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε ένα μόνο σημείο όπου μπορούν να παρακολουθούνται και να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Με την άνοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών από λιγότερους παρόχους υπηρεσιών, οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να είναι σε θέση να επεκτείνουν αυτό που προσφέρουν εάν πρόκειται να κερδίσουν περισσότερες επιχειρήσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα σημεία προσοχής. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας απαιτεί νέες δεξιότητες, ιδίως όσον αφορά την κατανόηση δεδομένων και την ενσωματωμένη τεχνολογία, όπως το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Οι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών μέσων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, θα συναγωνιστούν με ένα ευρύτερο φάσμα εταιρειών για να προσελκύσουν προσωπικό με αυτές τις δεξιότητες, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για να μεταμορφώσουν τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη έρευνα της Schneider Electric διαπίστωσε ότι η αδυναμία να μετατραπούν τα ακατέργαστα δεδομένα σε αντιληπτή γνώση απέτρεπε τη χρήση της τεχνολογίας IoT στη διαχείριση κτιρίων.

Υπάρχει επίσης μια ανησυχία ότι η τεχνολογία είτε δεν είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό, είτε απλώς δεν χρησιμοποιείται. Η έρευνα SWG διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο (31%) των εταιρειών εξακολουθούν να βασίζονται σε υπολογιστικά φύλλα του Excel για τη διαχείριση των FM. Ακόμη χειρότερα, το 14% εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί βιβλία ελέγχου με βάση το χαρτί – καθόλου η σωστή δίοδος για να επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση.

Οι λειτουργίες FM του μέλλοντος θα είναι πλήρως ψηφιοποιημένες – τώρα είναι λοιπόν η ώρα για τους παρόχους να επενδύσουν στην τεχνολογία αν θέλουν να προετοιμαστούν για την επικείμενη ευκαιρία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.