Τα αποτελέσματά μας μάς κάνουν περήφανους

Η θεμελιώδης αξία της ομάδας μας είναι η “Αέναη Βελτίωση”.

Βελτιώνουμε συνεχώς ό,τι κάνουμε στην εταιρεία μας, γιατί επιδιώκουμε την αριστεία σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματά μας, με την ικανοποίηση των πελατών μας να φτάνει το 92% και τους πελάτες μας να μας συστήνουν ανεπιφύλακτα !

Γι’ αυτό, η μέτρηση της ικανοποίησης και της καλύτερης εμπειρίας των πελατών μας, είναι για εμάς πολύτιμη και αναπτύσσουμε διαρκώς μεθόδους και εργαλεία  για την αποτύπωσή της. Η ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης των Πελατών μας διενεργείται στο τέλος κάθε έτους και αποστέλλεται μέσω link σε όλους τους πελάτες μας με email.

Στόχος της είναι να αποτυπώσει την εικόνα που έχουν οι πελάτες μας για την εταιρεία μας και για την ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν από εμάς. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, ώστε να λάβουμε την πραγματική άποψη των πελατών μας για εμάς.

Το ποσοστό πελατών μας που απάντησε στο ερωτηματολόγιο, ανήλθε στο 27,8%, το οποίο αποτελεί τη βάση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται.

Δείτε εδώ το αναλυτικό video των αποτελεσμάτων:

Στην ερώτηση για την Ποιότητα των Υπηρεσιών μας, υπήρξε μια αύξηση των 8 ποσοστιαίων μονάδων και συγκεκριμένα, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας για το 2020 ανήλθαν στο 92%, έναντι του 2019 όπου ανήλθαν στο 84%.

Στην ερώτηση για τη Στάση του Προσωπικού μας, όσον αφορά τη συμπεριφορά, την ταχύτητα και την προθυμία του, υπήρξε μια αύξηση των 6 ποσοστιαίων μονάδων και συγκεκριμένα, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας για το 2020 ανήλθαν στο 92%, έναντι του 2019 όπου ανήλθαν στο 86%.

Στην ερώτηση για τον Χρόνο ανταπόκρισης στα Αιτήματα των Πελατών μας, υπήρξε μια αύξηση των 6 ποσοστιαίων μονάδων και συγκεκριμένα, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας για το 2020 ανήλθαν στο 90%, έναντι του 2019 όπου ανήλθαν στο 84%.

Τέλος, στην ερώτηση εάν οι πελάτες μας θα μας σύστηναν σε κάποιον γνωστό ή φίλο τους, υπήρξε αύξηση του ποσοστού των απαντηθέντων με «ΝΑΙ» κατά 11,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 60% το 2019 σε 70% το 2020 και μείωση του ποσοστού των απαντηθέντων με «ΟΧΙ», από 7% το 2019 σε 3% το 2020. Επίσης, όπως ήταν λογικό από την αύξηση των ατόμων που θα μας σύστηναν, υπήρξε μείωση του ποσοστού των απαντηθέντων με «ΙΣΩΣ», από 33% το 2019 σε 27% 2020.