Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας ταιριάζουν στην άριστη εξυπηρέτηση μίας εταιρείας Facility Management

Ευρηματικότητα, Ταχύτητα, Πάθος.

Χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα σε πολλές και διαφορετικές θέσεις και περιβάλλοντα εργασίας. Ωστόσο, σε εταιρείες Facility Management, έρχονται να γίνουν αναγκαία qualities.

Γιατί;

Αρχικά, ας δώσουμε μια σύντομη ερμηνεία του Facility Management, καθώς πρόκειται για έναν σχετικά νέο τομέα στην ελληνική αγορά, παρόλο που η ανάγκη ήταν εκεί πάντα. Ως Facility Management ορίζουμε τη διαχείριση μίας εγκατάστασης και τις ανάγκες αυτής. Μία εταιρεία Facility Management, σκοπό έχει να εξυπηρετεί τον εκάστοτε  πελάτη, προσφέροντάς του υπηρεσίες που αφορούν στην εγκατάστασή του, διευκολύνοντας την καθημερινότητά του και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό και λειτουργικό περιβάλλον. Παράδοση υπηρεσιών καθαρισμού, υπηρεσίες πρασίνου, φύλαξη χώρων, υπηρεσίες catering είναι ένα μέρος του φάσματος υπηρεσιών που μπορεί να παραδώσει μία εταιρεία Facility Management.

Οπότε, γίνεται αντιληπτό πως η ευρηματικότητα είναι απαραίτητη, καθώς η ζήτηση ποικίλει ανά συνεργασία και ανά χρονικές περιόδους. Σαν παράδειγμα θα φέρω την καινοτόμα κίνηση της Manifest Services να δημιουργήσει άμεσα μία ολοκληρωμένη λύση σε τρία επίπεδα, το AntiCovid-19 Proactive Safety Measures (PSM) Program, αλλά και ταυτόχρονα να αναπτύξει διαχειριστικό σύστημα Covid Shield βασισμένο στο σχετικό ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης που κατέλαβε πρώτη πανελλαδικά. Με άλλη μία ευρηματική κίνηση λοιπόν η Manifest, καθίσταται ιδανικός πάροχος και για υπηρεσίες που στόχο έχουν να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία.

Σε ένα fast paced, συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον όπως ο κλάδος του Facility Management, μία προσωπικότητα που σκέφτεται και δρα ταχέως, σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει, να εξελιχθεί και να συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του συνόλου.
Οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο, είναι συνεχείς. Οι απαιτήσεις των συνεργατών συνεχόμενες. Οι λύσεις λοιπόν, πρέπει να είναι άμεσες και αποτελεσματικές και οι συντελεστές της ομάδας όσο προδραστικοί γίνεται.

Το πάθος, αποτελεί το μαγικό και σπάνιο συστατικό, που μπορεί να εκτοξεύσει την απόδοση του ατόμου και εν γένει του συνόλου. Σημαντικό soft skill, απαραίτητο για περιβάλλοντα καινοτομίας, όπως μία εταιρεία του κλάδου Facility Management. Έτσι έχω μάθει, έτσι προσαρμόστηκα και έτσι πορεύομαι σαν μέλος της οικογένειας της Manifest.

Αν έχεις ένα από τα παραπάνω και θέλεις να το εξελίξεις, μαθαίνοντας συνεχώς, μπορείς να γνωρίζεις τον κλάδο του Facility Management. Η βάση είναι πάντα οι άνθρωποι,  οι ικανότητές τους και  διάθεση μίας «έξυπνης» εταιρείας να επενδύσει σε αυτούς.

« Hiring is the most important people-function you have, and most of us aren’t as good at it as we think. Refocusing your resources on hiring better will have a higher return than almost any training program you can develop. » – Laszlo Bock, Autor of “Work Rules”

Συντάκτης: κ. Ιωάννα Ντακούμη – HR Support στη Manifest Services Α.Ε.

Δείτε το σχετικό βίντεό μας!