Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης

Η διαχείριση εγκαταστάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλη τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διατήρηση ενός κτιρίου που λειτουργεί σωστά, έχοντας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη μάθηση στους μαθητές. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης, ασφάλεια, διαχείριση αρχείων, διαχείριση περιουσίας και άλλα. Είναι ευθύνη του διαχειριστή εγκατάστασης να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την ασφάλεια και πληροί τους κυβερνητικούς κανονισμούς.

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διαχείριση των ανθρώπων, τη διαχείριση κτιριακών υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διαχείριση της ποιότητας, την προμήθεια και τη διαχείριση κινδύνων.

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων είναι μια σημαντική πτυχή της διαχείρισης ακινήτων, εξασφαλίζοντας ότι ένα σχολείο πληροί ορισμένα πρότυπα. Η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Υπάρχει συσχέτιση της ποιότητας των σχολικών εγκαταστάσεων και της ποιότητας του σχολείου. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών. Υπάρχουν σχολεία για τη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι υλικοί πόροι, οι σχολικές εγκαταστάσεις, παρέχουν στο προσωπικό και τους σπουδαστές μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη μάθηση. Έμμεσα, οι εγκαταστάσεις υποστήριξης περιλαμβάνουν καφετέρια, τουαλέτες, ρούχα, χλοοκοπτικά, κοινόχρηστους χώρους και γραφεία. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της καθαριότητας, την παράταση της ωφέλιμης ζωής ενός κτιρίου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και τη βελτίωση της εμφάνισης. Η διαχείριση των εγκαταστάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαχείρισης του σχολείου. Μπορεί να μειώσει τον αριθμό συντήρησης και επισκευών. Αυτές οι περιοχές συνήθως δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς. Επιπλέον, η καλή διαχείριση εγκαταστάσεων μειώνει τις διαφορές στην ποιότητα των κτιρίων και καθιερώνει δέσμευση για συνεχή χρηματοδότηση.

Ορισμένα θέματα απαιτούν περισσότερο από συνήθη συντήρηση, οτιδήποτε μπορεί να σταματήσει την παραγωγικότητα. Οι καθημερινές εργασίες μπορούν να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτός είναι ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος που είναι σημαντικό για τους διαχειριστές. Αυτά τα καθήκοντα μπορεί να κυμαίνονται από τον καθαρισμό και την τροφοδοσία σε τοπίο. Η διαχείριση διευκολύνσεων είναι κάτι παραπάνω από απλή λειτουργία και συντήρηση. Συντονίζει το χώρο εργασίας με τους ανθρώπους του οργανισμού. Τα σχολεία έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνολογία, το περιβάλλον και την υγεία επηρεάζουν τη σημασία που έχει για τους επαγγελματίες των εγκαταστάσεων.

Το μέλλον της διαχείρισης εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνει βασικό προσωπικό που θα διαχειρίζεται εξωτερικά καθήκοντα και θα ανταποκρίνεται στις καθημερινές ευθύνες. Θα συμμετέχουν ενεργά στον οργανωτικό προγραμματισμό. Η διαχείριση της εγκατάστασης θα εξακολουθήσει να αποτελεί ζωτικό στοιχείο στη διατήρηση της υγείας και της ασφάλειας. Θα περιλαμβάνει επίσης εκείνα τα πράγματα που επηρεάζουν τη μάθηση και την παραγωγικότητα των σπουδαστών.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.