Η Manifest Services στο Energy Efficiency in Buildings Conference

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, συμμετείχαμε ως χορηγός στο Energy Efficiency in Buildings Conference, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Ο Energy Services Manager της Manifest Services, κ. Αντώνης Κουρούνης , αναφέρθηκε στην ομιλία του στην 360 o Ενεργειακή Αναβάθμιση, τονίζοντας ότι η ενεργειακή διαχείριση μίας κτιριακής εγκατάστασης και μίας επιχείρησης συνολικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως πετυχημένη μόνο όταν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός, που αποβλέπει συνολικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του αντίστοιχου κόστους, με στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεχή παρακολούθηση.

Το Energy Efficiency in Buildings Conference, που διοργανώνεται από την Boussias, αποτελεί πλέον θεσμό για θέματα ενεργειακής θωράκισης κι εξοικονόμησης, παρουσιάζει καινοτόμα case studies βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και όλες τις νέες τάσεις που θα αποτελέσουν ορόσημο για τη μετέπειτα πορεία των αειφόρων κατασκευών στην Ελλάδα.

 

Η Manifest Services στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και απόψεων για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων και τη βιωσιμότητα των εταιρειών.

 

Δείτε το video