Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»

Στη Manifest αναγνωρίζουμε ότι οι άριστες εταιρίες κρίνονται όχι μόνο βάσει των οικονομικών τους αποτελεσμάτων ή της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν, αλλά και βάσει της προσφοράς τους προς τo κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Γνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας μας αλληλοσυνδέεται με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, τη χρονιά που πέρασε εντάξαμε στην καθημερινή δραστηριότητά της Manifest μια πολύπλευρη στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης.

Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός+

Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»
Σήμερα μαγειρεύουμε για τους συμπολίτες μας!+

Σήμερα μαγειρεύουμε για τους συμπολίτες μας!

Top News, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»
Hμερίδα CEO in Good Health από τη Manifest+

Hμερίδα CEO in Good Health από τη Manifest

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»
Race for the Cure+

Race for the Cure

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»
Εθελοντική Αιμοδοσία+

Εθελοντική Αιμοδοσία

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Κοινωνία»

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!