Πόσο σημαντική είναι η διαχείριση των εγκαταστάσεων;

Το Facility Management είναι μια διαδικασία διαχείρισης και συντήρησης των εγκαταστάσεων ενός οργανισμού. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν συγκροτήματα γραφείων, φυσικούς πόρους στην επιχείρηση ή την τοποθεσία και οποιεσδήποτε άλλες μηχανικές και ηλεκτρικές υπηρεσίες που μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η διαχείριση των εγκαταστάσεων έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία τα τελευταία χρόνια καθώς, οι επιχειρήσεις έχουν εντοπίσει ότι καλά οργανωμένα κτίρια βοηθούν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά. Η ομάδα διαχείρισης αποτελείται από επαγγελματίες που ασχολούνται με την καθημερινή ανάλυση, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων. Η ομάδα αυτή πρέπει επίσης να συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες στρατηγικού σχεδιασμού που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Πρέπει να εξασφαλίσει ότι, όλες οι εγκαταστάσεις σε έναν οργανισμό συμμορφώνονται με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας του κλάδου, να υπάρχει  πρόσβαση σε ΑμεΑ, μέθοδοι πρόληψης πυρκαγιάς και σχέδιο εξόδου κινδύνου, αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων και έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και συντήρηση του χώρου στάθμευσης της εταιρείας.

Οι τακτικές μηχανικές και ηλεκτρικές επισκευές μαζί με τη συντήρηση ακινήτων αποτελούν επίσης μέρος της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών που παρέχει η ομάδα. Προκειμένου να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα των εργαζομένων, οι εταιρείες πρέπει να εμπλέκουν τον Facility Manager στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Στρατηγικός ρόλος της διαχείρισης εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με μια έκθεση της Deloitte σχετικά με τον “στρατηγικό ρόλο της διαχείρισης εγκαταστάσεων”, σχεδόν το 75% των επαγγελματιών συμφώνησαν ότι η διαχείριση των εγκαταστάσεων έχει σημαντικό στρατηγικό αντίκτυπο. Ωστόσο, μόνο το 20% περίπου του χρόνου του διευθυντή της εγκατάστασης δαπανάται σε δραστηριότητες στρατηγικής και προγραμματισμού, ενώ ένα επιβλητικό 53% δαπανάται στις καθημερινές λειτουργίες.

Για να αυξηθεί το χρονικό διάστημα που οι διαχειριστές μπορούν να δαπανήσουν στο στρατηγικό σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα αποτελεσματικό λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων που θα απελευθερώσει το χρόνο που αφιερώνουν στις καθημερινές λειτουργίες. Ένα αποτελεσματικό λογισμικό επιτρέπει στον επαγγελματία να εκτελεί αξιολογήσεις καθώς και να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την ιδιοκτησία και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Αυτό εξοικονομεί πολύ χρόνο για τους διαχειριστές και τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση και την πρόοδο της επιχείρησης.

Ο τελικός στόχος για κάθε επιχείρηση είναι να μειώσει το κόστος, να βελτιώσει την παραγωγικότητα του προσωπικού και να αυξήσει την απόδοση επένδυσης (ROI). Μια αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης των εγκαταστάσεων είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό. Καλύπτει σχεδόν όλες τις πτυχές και ο ρόλος τους στον στρατηγικό προγραμματισμό βοηθά μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της.

ΠΗΓΗ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Διαβάστε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα.