Johnson & Johnson - Manifest

Johnson & Johnson

Επισκόπηση Έργου

Η Johnson & Johnson συνεργάζεται με τη Manifest από το 2020.

Εξυπηρετούμε το πλήρες φάσμα των Soft, Hard, Security & Catering για τη συνολική διαχείριση των κτιριακών τους εγκαταστάσεων Total Facility Management στην Ελλάδα.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Construction Services.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα Facility Management.
 • Υπηρεσίες Καθαρισμού.
 • Υπηρεσίες Απεντόμωσης – Μυοκτονίας.
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Πρασίνου.
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Αναλωσίμων.
 • Υπηρεσίες Reception.
 • Υπηρεσίες Τεχνικής Συντήρησης (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, οικοδομικά, Η/Ζ, Υποσταθμοί, UPS, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά συγκροτήματα, Close Control, αυτόματη κατάσβεση, λέβητες, καυστήρες, κλιματισμός, κ.α.)
 • Υπηρεσίες Φυσικής Φύλαξης.
 • Υπηρεσίες Συστημάτων Ασφαλείας.
 • Υπηρεσίες Catering (διαχείριση εστιατορίων).

Οφέλη Πελάτη

 • Εναρμόνιση κοινών λύσεων και διαδικασιών σε όλες τις εγκαταστάσεις της Johnson & Johnson και Janssen στην Ελλάδα.
 • Ενοποίηση άνω των 20 προμηθευτών σε τρεις εγκαταστάσεις, κάτω από την ομπρέλα της Manifest (Soft Services, Security Services, Hard Services & Catering Services).
 • In-house ομάδα για τη διαχείριση του έργου με έναν Facility Services Manager και έναν Hard Services Manager.
 • Εξατομίκευση του Moralius FM Cloud Software για λήψη αιτημάτων από τον τελικό χρήστη και λειτουργία help-desk.

Λοιπά Στοιχεία

Ενοποίηση Προμηθευτών: >20

Αριθμός Απασχολούμενων Έργου: >30

Τεχνικά έργα τα τελευταία δύο χρόνια > 850Κ €