Πώς οι λύσεις Smart Buildings σας βοηθούν στη Διαχείριση των Εγκαταστάσεών σας;

Για τους περισσότερους οργανισμούς, η ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα. Η επιδίωξη νέων γραμμών εξυπηρέτησης, νέων πελατών και νέων περιοχών δράσης παρακινεί τους ηγέτες των επιχειρήσεων να μεταβούν σε μεγαλύτερους χώρους γραφείων, να ερευνούν για διευρυμένες τοποθεσίες λιανικής και πρόσθετα franchise. Αυτές οι φιλοδοξίες οδηγούν κάθε εταιρεία σε πιο τολμηρές βλέψεις, όμως υπάρχει και το ανάλογο κόστος. Μόνο η Διαχείριση Ακινήτων και Εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των ετήσιων δαπανών των περισσότερων οργανισμών με τη διαχείριση εγκαταστάσεων να καλύπτει από 10 έως 25 τοις εκατό από μόνη της.

Καθώς, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τη σφαίρα επιρροής τους και μετακινούνται σε νέες τοποθεσίες, η διαχείριση κάθε μιας από αυτές τις εγκαταστάσεις γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Κάθε πληθυσμός σε αυτές τις εγκαταστάσεις έχει και τις προτιμήσεις του για άνεση. Η δημιουργία συνέπειας, επικοινωνίας και ορατότητας προς τα έξω σε μία μόνο εγκατάσταση είναι αρκετά δύσκολη.

Όχι όμως για εμάς!

Το μέλλον της διαχείρισης εγκαταστάσεων

Για όσους είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων, η διακριτότητα των λειτουργιών είναι το κλειδί για τον έλεγχο του κόστους. Σήμερα, οι περισσότερες εγκαταστάσεις απλώς δεν διαθέτουν τους πόρους για να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αναθεωρούν τα πρότυπα λειτουργίας τους, γεγονός που καθιστά απίστευτα δύσκολη την εξασφάλιση της απαραίτητης εποπτείας. Η κλιμάκωση αυτών των λειτουργιών σε πολλές εγκαταστάσεις απαιτεί συνδυασμό αυτοματισμών, παρακολούθησης και εκδημοκρατισμό των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες Smart Buildings της Manifest δημιουργούν πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις:

Βασικές υπηρεσίες: Δημιουργία έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, προληπτική συντήρηση των κτιρίων και αυτοματοποίησή τους με κατάλληλα συστήματα για την καθημερινή διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας, του νερού, την ποιότητα του αέρα και συνολικά των δεδομένων για κάθε κτίριο.

Έλεγχος πρόσβασης και ασφάλεια: Εφαρμογή νέων λύσεων ελέγχου πρόσβασης (access control), βιντεοσκόπησης (CCTV) και ανάλυση χρήσης χώρων.

Οργανωτική ανάλυση: Μεγιστοποιήστε τις αποδόσεις  της λειτουργίας και την παραγωγικότητα, ειδικά στην εξυπηρέτηση πελατών και στην υποστήριξη των ενοίκων, με «εικονικό» θυρωρό, δυναμικό σχεδιασμό χώρου και έξυπνα συστήματα διαχείρισης χώρων.

Συνολικά, οι υπηρεσίες Smart Building σάς βοηθούν να:

  • Αυξήσετε την επιχειρηματική σας ευκινησία.
  • Βελτιώσετε την ασφάλεια και την διαχείριση σημαντικών κτιριακών δεδομένων.
  • Δημιουργήσετε μια πιο αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης αποθεμάτων.
  • Μειώσετε το κόστος συντήρησης.
  • Βελτιώσετε την συνολική ικανοποίηση των χρηστών.

 

Επικοινωνήστε με τους μηχανικούς μας στις υπηρεσίες Ενεργειακής Διαχείρισης και Αναβάθμισης Κτιρίων,
για να προχωρήσουν στην κατάλληλα διαμορφωμένη πρόταση για εσάς.