Τι οφέλη προκύπτουν από την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση εννοούμε τις τεχνικές εκείνες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης/ανακαίνισης των κτιρίων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο που σαν αποτέλεσμα έχουν τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη μείωση της κατανάλωσης των ενεργειακών πόρων.

Ειδικά η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί κεντρικό στόχο όλων των χωρών σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση των ενεργειακών πόρων πραγματοποιείται από το κτιριακό απόθεμα της κάθε χώρας. Ο στόχος αυτός δύναται να επιτευχθεί με πόρους από επιδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση ένα ενεργοβόρο κτίριο μπορεί να μετατραπεί ακόμα και σε πρότυπο εξοικονόμησης ενέργειας. Με τις κατάλληλες τεχνικές, τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις συμβουλές του ενεργειακού επιθεωρητή, είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ένα κτίριο, οφείλεται στις ανάγκες του για ψύξη-θέρμανση.

Διαβάστε για την υπηρεσία μας Ενεργειακή διαχείριση και αναβάθμιση κτιρίων

Με τον όρο ”Ενεργειακή Αναβάθμιση”, ουσιαστικά, εννοούνται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε ένα κτίριο ώστε να θωρακιστεί απέναντι στις απώλειες που έχει. Με μία ενεργειακή αναβάθμιση, ένα κτίριο καθίσταται όσο το δυνατόν λιγότερο ενεργοβόρο και μειώνονται σημαντικά τα έξοδά του για ψύξη και θέρμανση.              

         Η ενεργειακή αναβάθμιση επιτυγχάνεται μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων που προκύπτουν από την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν

• Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας.
• Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
• Αντικατάσταση ή εγκατάσταση νέου συστήματος ψύξης – θέρμανσης υψηλής απόδοσης.
• Θερμομόνωση – υγρομόνωση ταράτσας – πιλοτής.
• Σύστημα μηχανικού αερισμού με ανάκτηση ενέργειας.
• Χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
• Φωτισμός LED.

Τα οφέλη από την ενεργειακή αναβάθμιση είναι πολλαπλά και συνοψίζονται παρακάτω :

• Βελτίωση του εσωτερικού κλίματος και της ποιότητας ζωής.
• Μείωση των αναγκών και του κόστους συντήρησης του κτιρίου.
• Αύξηση της αξίας του ακινήτου.
• Προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.
• Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας  (λογαριασμοί ρεύματος – καύσιμων).
• Βελτίωση συνθηκών άνεσης, ασφάλειας και υγείας.
• Ουσιαστική εξοικονόμηση χρημάτων.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση, προάγουμε την ποιότητα ζωής μας και βελτιώνουμε το εισόδημά μας. Η ενεργειακή αναβάθμιση, είτε καλύπτεται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε προέρχεται από ιδιωτική πρωτοβουλία, σημαίνει μόνο οφέλη και μάλιστα άμεσα.

Συντάκτης: Κ. Κουτσομπίνας Κωνσταντίνος – Business Development Manager στη Manifest Services Α.Ε.

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό μας.

Διαβάστε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα.